Propozice

Datum konání závodů: 29. března 2014

Pořadatelé: Anna Šebková a Gabriela Havrdová

Místo konání: cvičiště Klubu agility Třešť

goo.gl/maps/rjOAw

Tyto závody nejsou pořádané klubem agility Třešť, tedy je to soukromá akce pořádaná pouze v areálu cvičiště klubu. S veškerými dotazy se prosím obracejte na pořadatele.
 

Rozhodčí: Věra Molcarová

Program:

7.00 – 7.30 – Přejímka účastníků
8.00 – Zahájení závodů

I.  běh štěňat (všechny velikostní kategorie dohromady)
II. běh štěňat (všechny velikostní kategorie dohromady)

Vyhlášení výsledků štěňat

Jumping I. (začátečníci, pokročilý)
Jumping II. (začátečníci, pokročilý)

Vyhlášení výsledků

 

Pravidla

Štěňata – do kategorie štěňat se řadí ti psi, kteří jsou ve věku 4 – 12 měsíců včetně. Budou mít dva běhy. 1. běh bude pouze tunelová hra. Tunely se musí proběhnout v daném pořadí. 2. běh budou tunely, skočky s tyčkou na zemi a obíhání barelů. Parkur maximálně o 8 překážkách. Diskvalifikace je možná pouze za vyvenčení psa na parkuru, nebo pokud pes opustí parkur a nebude jevit známky se vrátit.

Začátečníci – do kategorie začátečníků se řadí ti psi, kteří již dosáhli věku 12 měsíců a výše. Začátečníci se považují za ty, kteří začínají s agility, psi, kteří již závodí na neoficiálních závodech, bez ohledu na jejich šikovnost nebo také psi, kteří se ještě neúčastnili oficiálních závodů. Hodnotit se bude mírněji oproti pokročilým. Diskvalifikace bude možná pouze za vyvenčení psa na parkuru, nebo pokud pes opustí parkur. Na parkuru nebude použit slalom a kruh.

 


Pokročilý – do kategorie pokročilých se řadí psi, kteří již závodí na oficiálních závodech, bez ohledu na výkonností kategorii. Není to kategorie pouze pro „ofkaře“, ale i pro ty, kteří si chtějí změřit síly s pokročilými závodníky. Hodnotit se bude dle pravidel KA ČR. Pokročilé týmy, které budou startovat na nižších překážkách, tak jim bude uděleno hned při startu 5 trestných bodů, aby nebyli zvýhodněni vůči ostatním startujícím týmům, které budou startovat na standardní výšce překážek. 


Háravé feny mohou startovat z podložky. Musí být však nahlášeni pořadatelům při prezenci a budou startovat jak poslední.

 

Výška překážek bude pro začátečníky S – 20 cm, M – 30 cm, L – 40 cm. Pro pokročilý bude výška překážek standardní.


Počet startujících je omezen na 105 týmů (tým = pes a psovod).

Podmínky účasti 

Platná povinná očkování a věk psa podle kategorie (kontrola při přejímce).
Majitel psa je zodpovědný za škody způsobené psem.

Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání.

Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.
 

Startovné 

 

1. pes – 200 Kč
2. pes – 150 Kč
3. a další pes stejného majitele 100 Kč

Startovné zasílejte n účet 211320661/0600 s variabilním symbolem 2903 a do zprávy pro příjemce napište vaše jméno a jméno psa.

Odkaz na propozice na googlu:

docs.google.com/document/d/1BovTSR0lKsUH8lbMU7lI4iCPuji31M3NI3fSDfqO7Bc/edit